De SP heeft de afgelopen weken een aantal zorgelijke verhalen binnengekregen via de thuiszorgtelefoon. Zo zijn er opvallende klachten van cliënten die minder uren krijgen dan nodig is. Het is voor cliënten vaak onduidelijk waarom ze minder uren thuiszorg krijgen.

Ook worden ze door hun thuiszorgorganisatie onvolledig ingelicht over hoe ze bezwaar kunnen maken. De SP blijft de komende maanden op zoek gaan naar meer ervaringen met de thuiszorg in Nijmegen.

Begin januari heeft de SP Nijmegen de “Thuiszorgtelefoon” geopend. Op dit telefoonnummer kunnen mensen terecht met vragen en klachten over de thuiszorg en huishoudelijke hulp. SP-gemeenteraadslid Cor van Norel: “In Nijmegen hebben we afgesproken dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Als dat niet gebeurd, of niet op de goede manier, dan willen we dat graag weten zodat we er iets aan kunnen doen. De behoefte en tevredenheid van de cliënt moeten het uitgangspunt zijn.“

De SP sprak met tientallen ouderen die uit zichzelf of op aanraden van een thuiszorgmedewerker met ons belden. Daarbij vielen drie zaken op:

Ten eerste krijgen ouderen regelmatig minder uren dan dat er nodig zijn. Dit blijkt onder meer uit de vele gevallen waarbij de vermindering van het aantal uren werd teruggedraaid. Dit nadat de cliënten samen met de SP Hulpdienst bezwaar hadden aangetekend. Van Norel: “Sommige cliënten hebben al jarenlang thuiszorg. Na een gesprek met iemand van de thuiszorgorganisatie is het aantal uren naar beneden geschroefd. In veel gevallen is het gissen naar de beweegredenen. De thuiszorgorganisaties hebben nog geen cijfers beschikbaar gesteld waaruit blijkt hoe vaak er bezwaar is aangetekend of hoe bezwaarschriften uiteindelijk uitvallen voor de ouderen. Daar zijn we wel benieuwd naar.”

Ten tweede is het vaak onduidelijk waarom er in uren wordt gekort. De motivatie hiervoor wordt simpelweg niet gegeven. Er wordt regelmatig in het kantelgesprek gezegd dat er bezuinigd moet worden van de gemeente Nijmegen, terwijl met thuiszorgorganisaties juist is afgesproken dat er niet wordt bezuinigd op de zorg.

Ten derde gaat in de communicatie tussen cliënt en de thuiszorgorganisaties van alles mis. Van Norel: “Veel cliënten die wij spraken krijgen tijdens het kantelgesprek niet te horen dat er gekort gaat worden op de uren. Maar wel dat sommige werkzaamheden niet gedaan mogen worden, zoals ramen wassen of strijken. Dat terwijl flexibiliteit en cliënt tevredenheid juist de bedoeling was. Ook krijgen cliënten te horen dat ze geen contact op kunnen nemen met de thuiszorgorganisatie. En het is zeer kwalijk dat er regelmatig niet wordt gewezen op de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Tenslotte zou de “slechte boodschap” van het korten in uren nooit door de eigen hulp moeten worden gebracht. Niet zelden is het toch de hulp die deze taak wordt opgedrongen.”

Doel van het resultaatgericht indiceren is een grotere flexibiliteit en klanttevredenheid, omdat in samenspraak met de cliënt wordt afgesproken welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Uit de klachten die de SP krijgt, blijkt dit in de praktijk vaak niet zo werken. De komende maanden blijft de partij onderzoek doen.

De SP roept dan ook alle mensen die gebruik maken van thuiszorg op om de ervaringen te melden via nummer 06-83438981 of via het webformulier: nijmegen.sp.nl/form/ thuiszorgtelefoon-melding.