Het muZIEum in Nijmegen organiseert elke vakantie extra activiteiten voor jong en oud die de belevingswereld van blinden en slechtzienden nog dichterbij brengen. 

Tijdens de paasdagen op 16 en 17 april en in de meivakantie van 22 april t/m 7 mei, ontdekken bezoekers hoe je creatief aan de slag kan als je een belangrijk zintuig mist. Er wordt extra aandacht besteed aan het belang van de overige zintuigen bij het ontdekken van je omgeving. Dit gebeurt door het maken van een voelschilderij, een geluidenspel, paaseieren beschilderen en eieren zoeken zonder te zien.

Voelschilderij

Van een schilderij wordt vaak gedacht dat deze nietszeggend is voor blinden en slechtzienden. In de meivakantie ontdekken bezoekers zelf op welke manier een schilderij gaat spreken als je niet of weinig ziet. Door gebruik te maken van reliëf, verschillende materialen en vormen maken zij hun eigen voelschilderij. Zo ervaren zij niet alleen dat door te voelen veel over de wereld te ontdekken valt, maar ook hoe het is om te knutselen als je niet (goed) kan zien wat je doet.

Luister naar de wereld om je heen

Ook de zintuigen horen, ruiken en proeven worden extra belicht in de meivakantie. Bezoekers kunnen meedoen aan een geluidenspel, waarbij zij zo veel mogelijk geluiden proberen te herkennen. Daarnaast biedt het muZIEum een meiproeverij in het donker. Bezoekers ondervinden welke rol de overige zintuigen spelen bij het eten als hun zicht wegvalt.

Blind op eierjacht op 1e en 2e paasdag

Tijdens de paasdagen kunnen bezoekers in de donkerbelevingen blind op zoek naar paaseieren. In beide donkerbelevingen ligt één gouden ei. Men neemt de gevonden eieren na de rondleiding door een blinde of slechtziende gids mee het donker uit. Degene die dan ontdekt dat hij het gouden ei heeft gevonden, krijgt een presentje. Alle bezoekers kunnen in de foyer bovendien blind of slechtziend eieren beschilderen.

Voor meer informatie over de meivakantie en de Paasdagen: www.muzieum.nl.