De gemeente Wijchen moet vóór 1 juli 2017 de kleuren van sporthal Arcus toch aanpassen. Verder moeten aan één zijde van de sporthal wintergroene bomen komen.

Deze uitspraak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 21 februari in hoger beroep gedaan. Eerder bepaalde de rechtbank Gelderland nog dat de gemeente Wijchen geen aanpassingen hoefde te doen. Die uitspraak heeft het Hof nu vernietigd.

Sporthal Arcus werd in januari 2011 aan de Campuslaan in Wijchen geopend. De bouw van sporthal maakte onderdeel uit van de herinrichting van het zogeheten campusterrein (Arcus, Maaswaalcollege, MHC Wijchen en ’t Mozaïek). Voorafgaand aan de bouw maakte de gemeente met diverse betrokkenen afspraken.

Uitspraak rechtbank

Eén van de omwonenden stelde in 2013 dat de gemeente de gemaakte afspraken onvoldoende zou zijn nagekomen. Zo zouden de kleuren van de sporthal niet kloppen en was de beplanting aan één zijde van de hal onvoldoende. De rechtbank in Arnhem stelde deze bewoner in het ongelijk. De gemeente hoefde niets aan te passen. Hierop besloot de bewoner in hoger beroep te gaan bij het Hof.

Teleurgesteld

Het college van Wijchen zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak van het Hof. “Wij hadden deze uitspraak niet verwacht. Zeker niet na het eerdere vonnis van de rechtbank”, aldus wethouder Rob Engels. “Het Hof stelt dat de gemeente alle zijden van de hal nu moet aanpassen. Dat verrast ons. Dit betekent namelijk dat wij twee van de drie groentinten aan alle kanten van het gebouw moeten veranderen. Ook heeft het Hof ons opgedragen alle aanpassingen in kleuren en beplanting voor 1 juli aanstaande te realiseren. Deze termijn lijkt mij erg kort.”

Vervolgstappen

Wethouder Engels kan nog niet aangeven of de gemeente verdere juridische vervolgstappen overweegt. “Eerst gaan we deze uitspraak van het Hof uitvoerig analyseren”, aldus Engels. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels over de uitspraak van het Hof geïnformeerd.