De Vereniging Nederlandse Gemeenten benadrukt al een aantal jaar dat korte betaaltermijnen bijzonder belangrijk zijn. Dit is van wezenlijke invloed op de financiële positie van lokale ondernemingen en daarmee de lokale economie.

De gemeente Berg en Dal onderschrijft dit en hanteert dit zelfs als beleidsdoelstelling. De Rijksoverheid hanteert als streven dat 90% van de facturen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen betaald zijn. Bij de start van de nieuwe gemeente Berg en Dal lag dit percentage op 80%.

Eind 2016 heeft de gemeente dat naar 93% weten te verhogen. Wethouder Fleuren (Financiën): “Het was een noodzakelijke en mooie verbeterslag. In 2017 proberen we dit percentage nog verder op te krikken.”