Zorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen biedt begin volgend jaar in woonzorgcentrum Nijevelt huisvesting aan vluchtelingen mét een verblijfsstatus, ook wel ‘statushouders’. De gemeente Nijmegen heeft een dringend beroep gedaan op De Waalboog om mee te helpen in de huisvesting van deze nieuwe Nederlanders.

Bestuurder Toke Piket: ‘In Nederland kennen we goede voorbeelden van het samen in één pand wonen van ouderen en mensen met een verblijfsstatus. De zorg voor de bewoners staat uiteraard bij ons voorop. Maar, geïnspireerd door andere voorbeelden denken we dat het samenwonen met statushouders ook een toegevoegde waarde kan hebben voor bewoners en medewerkers.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

‘Enkele etages van de hoogbouw van Nijevelt staan al geruime tijd leeg’, vervolgt mevrouw Piket. ‘Door de derde etage te verhuren aan Woningstichting De Gemeenschap voor de huisvesting van een groep statushouders ontvangen wij huurinkomsten. Met deze extra inkomsten kunnen wij ons zorg- en dienstverlenings-niveau op peil houden. Bovendien kunnen we zo invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doordat de Gemeenschap het beheer heeft over de wooneenheden geeft ons dat geen extra werk.’

Wat betekenen voor elkaar

‘In totaal komen er twintig statushouders in Nijevelt wonen. We hebben afgesproken dat hier geen kinderen bij zijn en het alleen mensen van 30 jaar en ouder zijn. We nodigen zo veel als mogelijk statushouders uit die affiniteit hebben met ouderen. We willen (op termijn) kijken of de nieuwe bewoners ook wat de ouderen in Nijevelt kunnen betekenen. En wellicht is het omgekeerde ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij het helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Ons streven is om vanaf begin januari de derde etage aan te laten passen aan de nieuwe bewoners.’

Er is hiervoor vergunning verleend door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, inzien via www.overheid.nl). Vanaf begin 2017 zullen naar verwachting de eerste nieuwe bewoners hun intrek doen.

Samenwerking en evaluatie

‘We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en bewoners en familieleden. Om alles soepel te laten verlopen en de huisvesting tot een succes te maken, komen er duidelijke afspraken. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Hierbij is veiligheid voor alle betrokkenen een belangrijk aandachtspunt.’