Moet er extra geld komen voor de huishoudelijke hulp? Waar moet het nieuwe jongerencentrum komen? Hoeveel gaan wij investeren in duurzame energie? Hoeveel groen willen wij in onze buurten en wijken?

De gemeente neemt beslissingen die direct gevolgen hebben voor het dorp, de wijk of straat. Voor inwoners die benieuwd zijn hoe deze beslissingen tot stand komen en hierover mee willen praten, organiseert de gemeente Beuningen in februari en maart de cursus “Politiek Actief’’.

De gemeente zoekt naar inwoners die overwegen om in de lokale politiek actief te worden. De deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn. In de cursus Politiek Actief leren inwoners in zes bijeenkomsten hoe de gemeente werkt, hoe politieke besluiten ontstaan en welke invloed zij daarop zelf kunnen hebben en wat het in de praktijk inhoudt om een lokale politicus te zijn. De cursusdata zijn maandag 6, 13, 20 februari 2017, maandag 6 en 13 maart 2017 en dinsdag 28 maart 2017. Er is plek voor maximaal 25 cursisten.

Kennismakingsgesprek

Vooraf aan de cursus is er een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zijn op donderdag 12 en 19 januari 2017 (middag en avond). In dat gesprek wordt gesproken over de ambities en verwachtingen van de cursist.

Aanmelden

Belangstellenden voor de gratis cursus kunnen zich per e-mail aanmelden via griffie@beuningen.nl. Zij moeten aangeven wie ze zijn en waarom ze deel willen nemen aan de cursus. Inschrijven kan tot en met dinsdag 20 december 2016. Voor meer informatie kunnen zij bellen met de griffier via tel: 14 024 of een e-mail sturen naar griffie@beuningen.nl.