Op dinsdag 20 december heeft de gemeenteraad van Beuningen een flexibel bestemmingsplan voor Laan 1945 vastgesteld. Met dit plan wil de gemeente inwoners en ondernemers in Weurt uitnodigen tot initiatieven, zodat Laan 1945 zich de komende jaren ontwikkelt tot het kloppend hart van Weurt.

Dit plan maakt straks kleine evenementen en extra standplaatsen voor marktkramen op het pleintje mogelijk. Dit draagt bij aan meer levendigheid in de straat. Ook kunnen bewoners en ondernemers straks gemakkelijker een winkel, kantoor of praktijk aan huis oprichten dan tot nu toe het geval was. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een kleine ijssalon te beginnen in de garage, of een stuk aan te bouwen voor een ambachtelijk bedrijfje.

Op deze manier komt er meer bedrijvigheid in de straat waardoor de straat meer ervaren wordt als een dorpshart. Het bestemmingsplan zelf is ook makkelijker leesbaar zodat iemand die een bedrijfje wil beginnen, snel ziet wat de vereisten zijn. Dit nodigt uit tot het nemen van initiatieven.

Samen met bewoners en ondernemers

Het bestemmingsplan is tot stand gekomen in co-creatie met bewoners en ondernemers in Weurt. Tijdens één van de Weurtlabs is een werkgroep bestemmingsplan Laan 1945 opgericht. Zij hebben samen met de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan de opstelling van dit flexibele bestemmingsplan.

Om bewoners en ondernemers bij de ontwikkeling, van Laan 1945 naar een dorpshart, te betrekken is in het plan de mogelijkheid opgenomen voor het instellen van een ‘commissie leefomgeving Laan 1945’. De commissie adviseert straks burgemeester en wethouders over de vraag of een initiatief bijdraagt aan de gewenste reuring in de Laan 1945.

Experiment

Dit flexibele bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk onderdeel van een landelijk experiment van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Met dit experiment geeft het ministerie gemeenten de kans te oefenen met nieuwe wetgeving voor de leefomgeving. Deze omgevingswet gaat de huidige wet Ruimtelijke Ordening in 2019 vervangen. Dit flexibele bestemmingsplan voor Laan 1945 is het eerste omgevingsplan in onze regio en provincie die vooruit loopt op die nieuwe Omgevingswet.