Het project #Identity, georganiseerd door New Arts Nijmegen in samenwerking met ElanArt, wordt gepresenteerd als beste praktijkvoorbeeld tijdens de kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de conferentie, die in december 2016 plaatsvindt, staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal. New Arts maakt deel uit van de Lindenberg, huis voor de Kunsten in Nijmegen en richt zich op talentontwikkeling van jongeren. Dit doet ze door met hen kunstzinnige activiteiten op te zetten die dicht bij hun interesse liggen, denk aan verschillende vormen van muziek maken zoals rap en hiphop, videoclips opnemen, theaterprojecten, mode- en lifestyleprojecten en spoken word.

#Identity

Binnen het project #Identity werkten kunstenaars en performers samen met vluchtelingen aan kunstproducties. Het uitgangspunt voor de producties was de vraag: Wat is identiteit en hoe is die gevormd? Familie en vrienden, huis, werk, hobby’s zeggen veel over jou. Maar wat gebeurt er met je identiteit als je dat allemaal achterlaat omdat je noodgedwongen moet vluchten? Zo geeft #Identity jonge vluchtelingen en jonge artistieke talenten een podium waar ze gehoord en gezien worden en waar ze op artistieke wijze hun visie kunnen laten zien.

New Arts vooruitstrevend en eigenzinnig

“Extra bijzonder aan de uitnodiging om de werkwijze van New Arts te presenteren op de conferentie is dat we juist niet werken vanuit diversiteit, maar vanuit gezamenlijkheid. New Arts laat daarmee een tegengeluid horen”, zegt Jose Verhaegh, coördinator van New Arts. “Beleidsmakers en werkers in de culturele- en welzijnssector zijn geneigd om doelgroepen op te delen naar etnische, culturele en sociale herkomst. New Arts pleit er voor om dit niet te doen maar echt open te staan voor jongeren door je eigen normen en werkwijze onder de loep te leggen en indien nodig aan te passen in plaats van te verwachten dat men zich aanpast aan jouw normen, waarden en werkwijze. Deze werkwijze is al jaren de kracht.”