De piek van nachtelijke inbraken ligt tussen 3:00 en 4:00 uur. Dit blijkt uit een analyse van SmartAlarm.nl, op basis van politiecijfers. Gemiddeld wordt er 71 keer per nacht melding gemaakt van een woning- of bedrijfsinbraak.

Bijna 22% van alle nachtelijke inbraakmeldingen komt tussen drie en vier uur ’s nachts bij de politie binnen. Tussen 5:00 en 6:00 is het juist het rustigst. Naast tijdgebonden verschillen kwamen ook andere opvallende feiten naar boven.

Meeste inbraakmeldingen op zaterdagen in december

Op zaterdagen komen de meeste inbraakmeldingen binnen bij de politie. Woensdag is daarentegen aanzienlijk rustiger. Op woensdag wordt er namelijk 13% minder vaak melding gedaan van inbraak dan op zaterdag.

Met gemiddeld 22.000 meldingen is december de drukste maand voor inbrekers. Ook andere donkere maanden zijn populair, want januari en november staan respectievelijk op de tweede en derde plek. Tijdens de wintermaanden gaan inbrekers eerder op pad dan in de zomer. In de maanden juni en september wordt het minst vaak melding gedaan van inbraak.

Meeste woninginbraken in Rotterdam

Woninginbraken vinden naar verhouding het meest plaats in de politieregio Rotterdam. Ruim 87% procent van alle inbraakmeldingen in Rotterdam betreft een woninginbraak. In de regio’s Oost-Nederland en Noord-Nederland wordt naar verhouding het vaakst bij bedrijfspanden ingebroken. Het percentage bedrijfsinbraak meldingen ligt in het noorden en oosten van het land ruim 22% hoger dan in Rotterdam.

Opmerkelijke trends

In de politieregio’s Oost-Nederland en Midden-Nederland is sinds 2013 de sterkste dalende trend zichtbaar in het totale aantal inbraakmeldingen. In Limburg is er daarentegen sprake van een lichte stijging in het aantal jaarlijkse meldingen sinds 2013. Deze stijging komt vooral door een toename in het aantal woninginbraken in de zuidelijke provincie.

Het onderzoek door Smartalarm.nl is gebaseerd op cijfers van 2013 tot 2016, die door de Politie ter beschikking gesteld zijn. Aanvullende onderzoeksinformatie is te vinden via: smartalarm.nl. Data van eerdere jaren is, vanwege de overstap naar nieuwe politieregio’s op 1 januari 2013, niet beschikbaar.