Jaarlijks vinden er honderden aanrijdingen plaats op de provinciale wegen in Gelderland. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Met name aanrijdingen met wilde zwijnen is sterk gestegen met bijna 50 procent. Door zachte winters is er meer dan voldoende voedsel en zijn de zwijnen in aantal toegenomen.

Dit is voor Engelina van Steenbrugge-Spiering, Statenlid voor het CDA in Gelderland aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. “Het CDA is geschrokken van het grote aantal aanrijdingen, want hierdoor is veiligheid van de weggebruiker in geding. We willen graag van het college van gedeputeerde staten weten hoe het nu echt met de wildstand is. Wij vermoeden dat deze hoger is de afgesproken aantallen.”

Een hogere wildstand is natuurlijk prachtig, want dat betekent dat de natuur het goed doet in onze provincie. Het is dan ook een belangrijke trekker voor toeristen. “Maar dit kan niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid”, aldus Van Steenbrugge. “Daarbij hoeft populatie beheer -het afschieten- niet de enige oplossing te zijn. Het CDA is dan ook benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal aanrijdingen te verminderen.”