Wethouder Velthuis (SP) wil het mes in het aantal studentenkamers zetten. D66 is het daar niet mee eens. ‘D66 vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er genoeg woonruimte voor studenten is’, aldus D66-fractielid Damien Oud. ‘Als de plannen van het college doorgaan, kunnen straks veel studenten niet meer in onze stad wonen. Dat vindt D66 een slechte ontwikkeling. Nijmegen is een studentenstad en moet dat blijven.’

Moeilijker en duurder

Velthuis onderzoekt manieren om studentenwoningen uit bepaalde wijken te weren. Oud: ‘Het college wil extra regels voor nieuwe studentenkamers. Dat noemen ze dan een zogenaamde leefbaarheidstoets. D66 vindt dat er genoeg regels zijn. Extra regels maken het alleen maar moeilijker om een kamer te vinden. Bovendien werken deze nieuwe regels juist willekeur in de hand: wie bepaalt wat leefbaar is en wat niet? Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Ook wil het college het voor pandeigenaren duurder maken om een vergunning aan te vragen. ‘Dat is helemaal een slechte zaak. Wat doet dit met de huren voor onze studenten?’, aldus Oud. ‘Het college probeert op allerlei manieren pandeigenaren te ontmoedigen om studenten te huisvesten. Dat is niet goed voor onze studenten, niet goed voor het bruisende karakter van onze stad en niet goed voor onze lokale economie. Bovendien blijkt in andere steden dat extra regels wijken op slot zetten: in eerder nog levendige wijken komen plotseling veel panden leeg te staan. D66 wil deze nieuwe maatregelen voorkomen.’

Inspraakronde

Op 28 september kunnen Nijmegenaren zich tijdens de inspraakronde tegen de plannen uitspreken. ‘D66 roept iedereen op om te helpen om deze regels te voorkomen’, aldus Oud. ‘Student en niet-student: we moeten samen voorkomen dat het college de stad op slot zet en de kamernood opnieuw introduceert.’

De inspraakronde is op 28 september om 18:00 op het Stadhuis, aanmelden kan door een e-mail te sturen naar griffie@nijmegen.nl.