Met borden, afvalcoaches en promotieteams werkten Dar en de gemeente Nijmegen de afgelopen maanden aan vermindering van zwerfvuil rondom afvalcontainers onder het motto Nijmegen schoon, heel gewoon.‘ Ruim drie maanden is op 23 locaties gemeten wat de aanpak oplevert. Bij vrijwel alle locaties nam de hoeveelheid aangetroffen zwerfafval af, gemiddeld met 26 procent. De meest vervuilde locaties lieten een afname van 30 tot 40 procent zien. Op sommige locaties was dat zelfs zo’n 50 procent.

Nijmegen telt ruim 100 locaties die snel vervuilen, en waar Dar vaker dan gemiddeld (soms zelfs meerdere keren per dag) moet schoonmaken of opruimen. Vooral rond inzamelcontainers voor glas, textiel en restafval laten mensen veel afval achter. Op 23 van deze ‘afval-hotspots‘ werd de aanpak Nijmegen schoon, heel gewoon uitgevoerd, die uitgaat van positieve gedragsbeïnvloeding. Zo gaven 13 afvalcoaches voorlichting over het scheiden van afval aan 533 inwoners. Ook gingen 14 promotieteams langs 762 adressen om de bewoners te enthousiasmeren hun buurt schoon te houden. Verder werden er vijf verschillende borden bij de afvalcontainers geplaatst om mensen aan het juiste gedrag te herinneren.

Na de zomer komen Dar en de gemeente Nijmegen met een plan om de aanpak wijkgericht voort te zetten. Daarbij gaat het om het op orde brengen en houden van de afvalinzamelvoorzieningen en om positieve gedragsverandering. Dar en de gemeente zetten meer afvalcoaches in om bewoners te helpen en voor te lichten. Waar resultaten uitblijven en het niet anders kan, wordt gehandhaafd. De campagne richt zich in eerste instantie op zwerfafval en afvaldump rondom containerlocaties, maar op termijn ook op andere onderwerpen die met een schone leefomgeving te maken hebben.