De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving heeft ter gelegenheid van hun 70-jarig jubileum voor hun verdiensten voor het Nijmeegse bedrijfsleven een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen.

De Industriële Kring Nijmegen en Omgeving is een vereniging met innovatieve bedrijven die samen willen optrekken om de industrie in de regio Nijmegen op de kaart te zetten en zoveel mogelijk ruimte te bieden aan technologische ontwikkelingen. De IKN bestaat sinds 1946 en behartigt de gezamenlijke belangen van industriële bedrijven in de regio Nijmegen.

De IKN bestaat uit zo’n tachtig leden, van grote bedrijven tot innovatieve start-ups. Allemaal even belangrijk en waardevol voor de economische kracht van onze stad. Samen nemen zij onder meer standpunten in ten opzichte van de overheid en op het gebied van regelgeving. Speerpunten van de IKN zijn technisch onderwijs, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, techniekpromotie, bereikbaarheid, innovatie en samenwerking.

Hier bouwt zij ook bruggen tussen. Daarnaast wil de IKN ruimte voor maakbedrijven creëren en behouden. Successen zijn de stichting Technovium en het Junior Technovium waarmee een hele belangrijke impuls wordt gegeven aan de aantrekkelijkheid en de uitstraling van het techniekonderwijs in de regio Nijmegen.