De tweejaarlijkse uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning zal in 2016 plaatsvinden op 18 november. Plaats van handeling is de Sint Stevenskerk. De penning gaat deze keer naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich in zijn of haar leven ingezet heeft of inzet voor Europa en/of die zich een scherpe denker getoond heeft of toont over Europa, de ontwikkeling van het ‘idee’ Europa en de rol en positie van Europa in de wereld.

De prijs is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP, ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

vrede penning

Het is de vierde maal dat deze penning wordt uitgereikt; in 2010 kreeg oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors de prijs, in 2012 de beroemde Italiaanse schrijver en wetenschapper Umberto Eco en in 2014 Eurocommissaris Neelie Kroes. Op 18 november zal minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders het laudatio uitspreken. De prijs wordt in ontvangst door president Guido Raimondi van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Burgemeester Bruls is tevreden dat er weer een gerenommeerde naam uit de bus is gekomen: “Als Europese stad wil Nijmegen graag haar eer betonen aan een belangrijk instituut dat al decennia lang een belangrijke rol binnen Europa speelt”. Ook president Raimondi is blij met de toekenning: “Als hof werken wij vaak op de achtergrond. Goed om te zien dat ons werk gewaardeerd wordt. We zijn er trots op deze prestigieuze prijs in ontvangst te mogen nemen”.

De Vrede van Nijmegen was tussen 1678 en 1679 één van de eerste vormen van Europese afspraken en samenwerking. In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

Over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Sinds 1959 is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de belangrijkste hoeder van de rechten van de mens in Europa. Niet eerder was er een internationale rechterlijke instantie die toegankelijk is voor individuele slachtoffers van mensenrechtenschendingen, en die voor de Europese staten bindende uitspraken kan doen.

Het Hof is er eerst en vooral om rechtsherstel te bieden bij grote en ernstige problemen. Het tikt staten op de vingers bij mensonterende gevangenisomstandigheden, bij verdwijningen en foltering tijdens burgeroorlogen, bij politiegeweld, of bij politiek gemotiveerde gevangenschap.

Het Hof is er daarnaast voor de lastige grondrechtenvraagstukken van onze tijd, zoals de rechten van vluchtelingen en immigranten, de bescherming van persoonsgegevens en discriminerende uitlatingen van politici. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens speelt een cruciale rol in de bescherming van de mensenrechten en krijgt daarom de Vrede van Nijmegen Penning 2016.