Er is een plan gemaakt om te zorgen dat er geen verkeersslachtoffers vallen onder beschermde reptielen op het fietspad langs het spoor in Groesbeek. Vorige week woensdag ondertekenden de gemeente Berg en Dal, *RAVON en Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) het plan.

Veilig oversteken

In het plan staat hoe reptielen die in de buurt van het spoor leven beschermd gaan worden, zodat ze veilig het fietspad over kunnen steken. Als alle stappen in het plan gezet zijn, mogen fietsers het fietspad het hele jaar door gebruiken.

De maatregelen

Aan elke kant van het fietspad komt een afrastering (kunststof scherm) van 750 meter lang. Om de 75 meter komt er een tunnel onder fietspad waar de reptielen doorheen kunnen. De gemeente, Staatsbosbeheer en Prorail gaan ervoor zorgen dat het terrein rond het spoor goed leefbaar is voor de beschermde reptielen. Bijvoorbeeld door schapen te laten grazen en door het terrein samen met vrijwilligers vrij te houden van klein struikgewas.

De gemeente, RAVON en WMG gaan samen in de gaten houden of de verschillende maatregelen ook goed werken.

* RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen.