Bij de opgraving onder aan de Valkhofheuvel is een tweede muur uit de Romeinse tijd blootgelegd. De archeologen van de gemeente Nijmegen zijn binnen de ‘Lange Baan’ gestuit op een massieve fundering. Mogelijk is dit een onderdeel van een haven of gebouw aan een haven uit de Romeinse tijd.

Het is straks te zien in het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei. De muur is over een lengte van ongeveer 25 meter aangetroffen, op een plek waar al eerder diverse bouwsporen uit verschillende eeuwen zijn aangetroffen. Het gaat om een massieve fundering van circa 1 tot 1,5 m breed, die bestaat uit fragmenten natuursteen en grote blokken bekapte tufsteen van elk 900 kilo zwaar. Beide steensoorten komen uit groeves in de Duitse Eifel.

Op grond van de samenstelling van de muur en de relatie met de andere bouwsporen wordt deze fundering in de 2e eeuw gedateerd. Het is niet duidelijk waartoe deze muur heeft behoord. Vanwege de ligging nabij de Waaloever kan aan een havenwerk worden gedacht.

Stookplaats

De muur is vermoedelijk in de vierde eeuw al gedeeltelijk afgebroken. Met de bouw van de 13e -eeuwse stadsmuur en een 14e -eeuws huis is deze verder afgebroken. Voor de bouw van de 16e -eeuwse Stratenmakerstoren is een deel van de oude Romeinse fundering weer hergebruikt. De muur werd zichtbaar nadat een eerder gevonden 14e-eeuwse bakstenen vloer met stookplaats in een ‘blokberging’ werd geborgen, om later tentoongesteld te worden. De nieuw aangetroffen muur ligt ten noorden van een eerder gevonden tufstenen muur uit de Romeinse tijd.

2000 jaar zichtbaar in De Bastei

Najaar 2015 zijn de archeologen van de gemeente Nijmegen gestart met de opgraving op deze bijzondere plek, onder aan de Valkhofheuvel in het centrum van de stad. Dit is een rijksmonument met boven op de heuvel restanten uit de middeleeuwen, zoals de Sint Nicolaaskapel en de Barbarossaruïne. Vlakbij zijn ook Romeinse overblijfselen gevonden, onder andere van de Nijmeegse godenpijler.

Reden voor de opgraving is de bouw op deze plek van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie. De opgraving vindt plaats tussen de Waalkade en de Valkhofheuvel, achter het oude museum De Stratemakerstoren. De archeologen hebben de afgelopen maanden belangrijke sporen van ruim 2000 jaar Nijmeegs verleden aangetroffen. Deze vondsten onderschrijven dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. De nieuw gevonden muur valt binnen het archeologisch rijksmonument het Valkhof. De muur kan worden behouden en is te zien in een toekomstige presentatieruimte binnen De Bastei.