Zaterdag 4 juni 2016 heeft loco-burgemeester P. Loermans van de gemeente Wijchen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer J.A.H. van Duinen, voormalig inwoner van de gemeente Wijchen. De uitreiking vond plaats bij Bijzondere Gelegenheid in restaurant Thuis bij Fien in Wijchen.

De heer Van Duinen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten als onbezoldigd bestuurder van de Vereniging Interieur Importeurs & Agenten (VIIA). De heer Hans van Duinen is meer dan twintig jaar actief geweest als bestuurslid van de Vereniging Interieur Importeurs & Agenten. Daarmee heeft hij de belangen behartigd van de 150 leden die de vereniging telt.

Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat er een hechtere samenwerking is ontstaan tussen de belangenvereniging VIIA en de andere organisaties binnen de meubelsector. Ook onderhield hij contacten met MKB Nederland en organisatoren van internationale woningbeurzen. De heer Van Duinen – die in Wijchen ook enige tijd actief is geweest als bestuurslid van de Wijchense Omroep – woont tegenwoordig in de Duitse gemeente Goch.