Het Gelders Orkest reageert teleurgesteld op de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur vandaag geeft aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, over de basisinfrastructuur voor cultuur. De Raad roemt het orkest om haar werkwijze van de afgelopen jaren. Desalniettemin is het advies negatief en adviseert de Raad een subsidiebedrag van nul euro.

Het Gelders Orkest schreef in 2012 een ambitieus businessplan met als doel in 2020 met minder overheidssteun toch een breed publiek in Gelderland te bereiken. Enerzijds werd gewerkt aan kostenreductie, anderzijds aan een stijging van de inkomsten. De kostenreductie bestond in eerste instantie uit een deeltijdontslag van de musici. Zij gingen naar een contract van 60 procent en verloren daarmee 40 procent van hun inkomen. Dit verlies namen zij in de overtuiging dat het zou leiden tot een duurzaam voortbestaan van Het Gelders Orkest.

De stijging van de inkomsten is gerealiseerd door efficiënter programmeren, kaartverkoop en inkomsten uit sponsoring en donaties. De bezoekersaantallen in Arnhem en Nijmegen zijn dan ook toegenomen van gemiddeld 543 in 2012 naar 780 in 2015. De inkomsten uit sponsoring stegen van 267.000 euro in 2013 naar 313.000 euro in 2015. De aanvraag voor de komende subsidieperiode bouwt verder op die succesvolle en innovatieve koers.

Vernieuwing kost tijd

De wereld van symfonische muziek verandert. Het traditionele publiek neemt af en men beslist veelal lastminute. Klassieke muziek is niet meer standaard onderdeel van het uitgaansleven. Juist daar speelt Het Gelders Orkest op in. Afgelopen jaren heeft het orkest geëxperimenteerd met verschillende formules. Bijvoorbeeld de concertreeks Blik op Klassiek waar de bezoeker wordt meegenomen in het verhaal achter een meesterwerk. Deze formule is ontwikkeld en werpt nu zijn vruchten af. In seizoen 2015/2016 kwamen 8165 bezoekers naar de 10 concerten in deze reeks. De reacties van het publiek op de nieuwe formules zijn vaak zeer positief. Met een gemiddelde publiekswaardering van 8,7 kan het orkest altijd weer rekenen op applaus en waardering. Maar innovatie kost tijd. Zoeken naar formules die een breed publiek weten te trekken en kwalitatief hoogwaardig zijn kost tijd én geld.

Groot offer

Directeur van Het Gelders Orkest, Wiebren Buma is dan ook teleurgesteld in de conclusie van de Raad voor Cultuur. “Wij hebben in 2012 gekozen voor een groot offer. We werken nu ruim drie jaar aan het businessplan en zien op alle fronten positieve resultaten. Onze bekendheid is toegenomen, de zalen zijn beter gevuld en we weten meer partijen aan ons te verbinden – denk aan sponsoren, donateurs, enzovoorts. We geloven in deze koers en zijn nog lang niet klaar. De raad is zeer positief over onze resultaten. Daarom is de conclusie in het rapport des te pijnlijker. Het Gelders Orkest is stevig verankerd in de Gelderse samenleving. Die waarde moet je niet zo makkelijk opzij zetten. Daarom zullen we blijven pleiten voor een sterke orkestvoorziening in de culturele hoofdstad van het Oosten, Arnhem. Onze musici hebben een groot offer gebracht dat niet onbeloond mag blijven. Onze bezoekers hebben recht op hún orkest.”