De Nijmeegse fracties van D66 en GroenLinks zijn verbaasd over de lobby die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen. De fracties willen weten of de VNG dat met medeweten en met instemming van het College van B&W van Nijmegen doet.

Initiatiefwet D66 en GroenLinks
Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan van Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaar Bestuur. Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Daarnaast wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin.

Lobby VNG tegen Wet Open Overheid
In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om die actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. De Nijmeegse fracties van GroenLinks en D66 stellen hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W. Rob Jetten, fractievoorzitter D66: ‘Samen met collega Pepijn Boekhorst van GroenLinks wil ik weten of die VNG-lobby ook namens Nijmegen wordt gevoerd. De Nijmeegse gemeenteraad heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor meer open data en een transparante lokale overheid. Een lobby tegen de Wet Open Overheid past niet in die traditie.’