De verkeerspolitie van de politie eenheid Oost-Nederland heeft afgelopen zondagmiddag 17 april verkeerstoezicht gehouden in het gebied rond de A326 en N326 tussen Hernen en Nijmegen. Tijdens die surveillance is extra gelet op snelheid en gevaarlijk rijgedrag. In totaal werden door ernstige overschrijding van de snelheid 7 rijbewijzen ingevorderd.

Het verkeershandhavingsteam is aanvullend op de basiseenheden belast met het verkeerstoezicht in de hele eenheid Oost-Nederland. De verkeersspecialisten werken veel projectmatig en organiseren grootschalige controles in samenwerking met de lokale basisteams. U kunt ze dus overal in de eenheid tegenkomen. Een onderdeel van hun taak is het verkeerstoezicht in snelle onopvallende (video)surveillancevoertuigen. Dit toezicht richt zich op onder andere grove overschrijdingen van de maximumsnelheid en verkeersgevaarlijke situaties. Afgelopen zondag werd intensief op de A326 en omgeving gesurveilleerd. Er werden meerdere bekeuringen uitgeschreven en zeven rijbewijzen ingevorderd.

In twee situaties maakte de bestuurders van twee personenauto’s het wel heel erg bont. Door de hoge snelheid werd het rijbewijs van een 40-jarige bestuurder uit Wijchen in een zeer snelle Mercedes ingevorderd. De onopvallende surveillance eenheid zat aan het eind van de middag op de A326 al een poosje achter de Mercedes aan. De snelheid kwam af en toe ver boven de 200 km per uur. Uiteindelijk kon op de Hernenseweg richting Hernen een constante snelheid worden geklokt van 190 km per uur waar 80 km was toegestaan. Na correctie werd een proces-verbaal uitgeschreven voor overschrijding van 104 km per uur boven de toegestane snelheid.

Op de Graafseweg in Nijmegen moesten de surveillanten wederom in actie komen. Daar werd eveneens een snelle Mercedes geklokt op 139 km per uur waar maximaal 50 km per uur is toegestaan. Na correctie kon aan deze bestuurder een proces-verbaal worden uitgeschreven voor overschrijding van de maximum snelheid met 84 km per uur. De 24-jarige bestuurder uit Wijchen moest hierdoor zijn rijbewijs inleveren en aan hem werd een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) opgelegd. De officier van justitie zal verder beslissen over de hoogte van de boete en over de eventuele teruggave van de rijbewijzen.