Binnenvaartschippers die Nijmegen aandoen, kunnen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. Schepen gebruiken walstroom voor hun elektriciteitsbehoefte in plaats van de eigen dieselgenerator. Het gaat om een demonstratieproject van Mobiele Stroom BV in samenwerking met de gemeente. De Nijmeegse wethouder duurzaamheid, Harriët Tiemens nam op maandag 4 april de eerste mobiele walstroomgenerator in gebruik.

Doel van het project is om op plekken waar geen “vaste” walstroom aanwezig is toch walstroom aan te kunnen bieden aan binnenvaartschepen voor het elektriciteitsgebruik aan boord. Walstroomgenerators op biogas zijn schoner en stiller dan de eigen dieselgenerator van binnenvaartschepen. De tarieven voor mobiele walstroom zijn gelijk aan vaste walstroomtarieven. De mobiele walstroomgenerator zal worden ingezet als aanvulling op de vaste walstroomkasten in Nijmegen. Er wordt vooral vraag verwacht vanuit de diverse kanaalhavens en de tijdelijke haven aan de noordkant van Nijmegen. De ingebruikname van de walstroomgenerator vond plaats ter gelegenheid van het minisymposium over de verschoning en verduurzaming van de binnenvaart.

Nijmeegse havens

Waar de meeste riviersteden met de rug naar het water liggen, omarmt Nijmegen de Waal. De Nijmeegse havens zijn de transportschakel tussen Rotterdam/de Randstad en het Duitse Ruhrgebied. Ze vormen Nederlands grootste binnenvaarthaven. De containerterminal trekt vele kustschepen. Jaarlijks varen er 165.000 vrachtschepen via Nijmegen, die samen goed zijn voor 160 miljoen ton aan goederen. Revitalisering van de havens is in volle gang. Er wordt gewerkt aan kades, groen, infrastructuur en bereikbaarheid, om ook de toekomst van het havengebied zeker te stellen. Daarbij is veel aandacht voor duurzame maatregelen. Zo geeft Nijmegen bijvoorbeeld korting op de havengelden voor schonere, stillere en zuinigere schepen die in het bezit zijn van een Green Award.