D66-raadslid Pieter van Megen is blij dat het college nu ook overweegt te stoppen met het ontwikkelen van de &Pas: ‘Zoals wij al een tijd zeggen, is het zonde van de tijd en het geld om te blijven volharden in een hypothetische stadspas.’ De &Pas was aanvankelijk bedoeld om Nijmegenaren korting te kunnen geven op openbaar vervoer, dagjes uit en entreetickets voor cultuur- en sportcentra.

Maar het college stuitte bij de uitvoering continu op nieuwe problemen. Van Megen: ‘Er is al ruim een ton gestoken in onderzoek naar een pas, verdere investering in onderzoek is niet alleen overbodig maar zou ook onaanvaardbaar zijn. Het college is gelukkig nu ook tot die conclusie gekomen.’

Investeer in mensen, niet in nieuwe ontwikkelplannen

D66 pleitte er onlangs in De Gelderlander voor het geld dat voor de stadspas bedoeld was direct te investeren in mensen. ‘In één van de scenario’s neemt het college ons plan over. Wij zeggen: besteed het geld aan de mensen waarvoor de pas in eerste instantie bedoeld was: minima die weinig te besteden hebben.’ De andere scenario’s ziet Van Megen niet zitten: ‘Die scenario’s gaan voor mijn gevoel weer precies dezelfde kant op als met de &Pas. Hoge uitvoerings- en ontwikkelkosten, weinig geld voor de mensen die het echt nodig hebben. D66 vindt het allemaal niet zo moeilijk: investeer het geld in mensen en niet in onderzoeken en nieuwe ontwikkelplannen.’

Beter ten halve gekeerd

Van Megen vindt het buitengewoon triest dat er al een ton is opgegaan aan een pas die er niet kwam: ‘Dat geld had wat ons betreft beter direct naar het minimabeleid mogen gaan. Maar verder geldt vooral het spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Nu stoppen is beter dan verdergaan op een weg die alleen maar zou leiden tot een nog hoger bedrag dat niet op de goede plek terecht zou komen.’

Vragen blijven staan

‘D66 heeft wel nog een aantal vragen’, geeft Van Megen aan. ‘Zo gaat het college in het nieuwe voorstel uit van 50.000 euro uitvoeringskosten. Dat is 15% van het totale budget. Wij vinden dat een heleboel geld en we zullen zeker aan de wethouder vragen waarom hij deze kosten nodig vindt en waar hij dit geld aan gaat uitgeven.’ Daarnaast wil Van Megen meer keuzevrijheid voor de Nijmegenaren die het geld ontvangen. We willen graag een zo uitgebreid mogelijke lijst van aanbieders, zodat de minima die van de regeling gebruik mogen maken echt zelf de keuze hebben waar ze het aan uitgeven. Dat kunnen mensen immers goed zelf bedenken, dat hoeft het college niet voor hen te doen.’