Tijdens de landelijke collecteweek van 10 t/m 16 april gaan duizenden collectanten, – vrijwilligers en leden van verenigingen – collecteren.  Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport. In Nederland zijn er 1.7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend.

Vaak zijn er aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld het sport,- en spelmateriaal of de sportaccommodatie. Daarnaast is er vaak extra begeleiding en speciaal vervoer nodig. Dat kost geld. Veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een landelijke collecte. Het doel: zo veel als mogelijk geld ophalen voor de sporters met een handicap. Omdat niemand buitenspel mag staan. Het collecteteam dat bestaat uit vrijwillige collecte coördinatoren, collectanten en medewerkers van Fonds Gehandicaptensport zet zich voorafgaand en tijdens de collecteweek met heel veel enthousiasme in.

Zij staan als één team achter de sporters met een handicap en leveren met hun inzet een hele belangrijke bijdrage om zo invulling te geven aan de missie van Fonds Gehandicaptensport: sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen subsidie. De landelijke collecte is een belangrijke bron van inkomsten. Dankzij de opbrengsten kan het Fonds vele grote en kleine projecten ondersteunen. Veel sportverenigingen ontvangen financiële bijdragen voor bijvoorbeeld de organisatie van toernooien of sportdagen.

Voor de aanschaf van sport- en spelmaterialen (bijv: sportrolstoelen, een tillift), het doorvoeren van aanpassingen om een sportlocatie toegankelijk(er) te maken maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot inzet van een extra begeleider of speciaal vervoer. Geef daarom tijdens de landelijke collecteweek aan de collectant. Sta zo met al die duizenden vrijwilligers als één team achter de sporters met een handicap.