Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het geld voor de &Pas terug te geven aan de minima. Hierdoor kunnen minima meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, vrije tijd, cultuur en cursussen.

Als de gemeenteraad dit ook een goed plan vindt, betekent het dat er geen &Pas komt. In het coalitieakkoord is afgesproken om de mogelijkheid voor één integrale regeling voor de minima te onderzoeken. Daarvoor is een eenmalig bedrag van €500.000 beschikbaar gesteld. Naar de mogelijkheid van de &Pas is een uitgebreid onderzoek gedaan. Zo is gekeken naar een combinatie met een OV-chipkaart en een pas met magneetstrip.

Daarnaast is ook een quickscan voor een tweetal alternatieven gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat aan zowel de &Pas als de alternatieven structurele uitvoeringskosten vastzitten. Dergelijke kosten zijn echter niet begroot.

Het geld naar de minima

Wethouder Turgay Tankir: “Het college vindt de uitvoeringskosten voor de &Pas en de twee alternatieven te hoog en geeft er de voorkeur aan het beschikbare budget ten goede te laten komen aan de minima. We hebben in 2015 goede ervaring opgedaan met de Meedoenregeling en we stellen de gemeenteraad dan ook voor om voor 2016 en 2017 zo’n regeling uit te voeren.”

Met de Meedoenregeling kunnen de minima deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, vrije tijd, cultuur en cursussen. Hiervoor is nog een budget van in totaal €400.000 beschikbaar. De Meedoenregeling is ook in 2015 uitgevoerd en was een succes. Mensen met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) kregen een bijdrage van maximaal €150,- per persoon om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. In totaal hebben 2.385 Nijmegenaren een budget gekregen. De helft van de mensen heeft een bijstandsuitkering en de andere helft behoort tot de overige minima.