Op dinsdag 12 april opent de Bibliotheek Gelderland Zuid een nieuwe vestiging in Nijmegen. De nieuwste bibliotheek zal een plaats krijgen in voorzieningenhart De Biezantijn. “We zijn erg blij dat er vanuit de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om in dit deel van Nijmegen opnieuw een bibliotheek te openen,” aldus directeur-bestuurder Dianne Weersink.

Sinds 2011 werden er door bezuinigingen zes vestigingen gesloten. “Dat er nu besloten is om op deze manier te investeren in leesplezier en digitale ontwikkeling, is fantastisch,” aldus Weersink. De nieuwe bibliotheek zal zich in het bijzonder richten op nieuwe media. Voor jongeren zijn er workshops om apps, games of websites te ontwikkelen, ouderen kunnen in de bieb terecht voor een eerste kennismaking met computers en tablets.

Wethouder Bert Velthuis: “De bibliotheek is de toegangspoort naar informatie, kennis en leesplezier. Maar bij de bibliotheek gaat het niet alleen om het geschreven woord. Recent onderzoek van de gemeente laat zien dat steeds meer bibliotheekgebruikers relatief vaak positief scoren op maatschappelijke betrokkenheid, actief burgerschap, cultuurparticipatie en de deelname aan (cultuur)educatie. Ook voor mensen met een taalachterstand of voor jonge kinderen draagt de bibliotheek bij aan hun taalontwikkeling. Soms via het ‘klassieke’ boek, soms met nieuwe digitale toepassingen. Maar hoe dan ook de bieb doet er toe!”

Ook Arie Krijgsman, directeur van basisschool Aquamarijn (gevestigd in De Biezantijn), is erg blij met de komst van de nieuwe bibliotheek: “Een biebfiliaal in De Biezantijn is een enorme verrijking voor de wijk. Zeker voor bewoners die het lezen minder machtig zijn, is een laagdrempelige voorziening een uitkomst. Heb je een niet-Nederlandstalige achtergrond? Dan kan de bieb mogelijkheden bieden voor cursussen en/of bijeenkomsten voor volwassenen die laaggeletterd zijn.”

Foto gemaakt door: John Beckmann