Mevrouw O.M.M. (Oda) Fennema (64) ontving op 19 maart 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten voor Vereniging Groen- en Speelpark het Veldje, haar inzet in diverse werkgroepen van de Groenestraatkerk en haar ondersteuning van St. In Paradisum.

Al sinds de jaren negentig is mevrouw Fennema intensief actief voor de leefbaarheid van haar woonomgeving. In die tijd worden omvangrijke plannen ontwikkeld om het winkelgebied aan de Groenestraat in Nijmegen uit te breiden. Met haar enthousiasme en vasthoudendheid verenigt en bundelt zij buurtgenoten en staat samen met buurtgenoten aan de wieg van de oprichting van het Bewonerscomité Hazenkamp (BCH) in 1995 waarvan zij vanaf die tijd bestuurslid is. In 2004 krijgt het bewonerscomité de prijs voor Burgerparticipatie, uitgeschreven door de gemeenteraad. Het geldbedrag dat bij deze prijs hoort wordt besteed aan een samenwerkingsverband gedurende een jaar met welzijnsorganisatie Tandem.

Samen stellen zij een Onderhoud- en Beheerplan op voor het groengebied het Veldje. Ook wordt in die tijd bepaald om iedere eerste zaterdag van de maand met de buurt op het Veldje te werken. In 2006 wordt de Vereniging Groen- en Speelpark het Veldje officieel opgericht. Diverse andere gemeenten bezoeken sinds die tijd Het Veldje om te zien hoe een dergelijk project in hun gemeente verwezenlijkt zou kunnen worden. Door de grote betrokkenheid en haar verbindende kracht weet mevrouw Fennema buurtbewoners te verenigen en te mobiliseren, en hen te motiveren gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het Groen- en Speelpark het Veldje.

Haar inzet beperkt zich niet alleen tot de zorg en beheer van het Veldje zelf, maar ook haar jarenlange deelname en inzet bij de Wijkraad Hazenkamp is een voorbeeld van grote betrokkenheid van bewoners, een van de belangrijkste voorbeelden van burgerparticipatie. Altijd is mevrouw Fennema op zoek naar een prettige, betrokken en vooral ook constructieve samenwerking. Haar inzet en betrokkenheid voor de wijk Hazenkamp uit zich ook door haar participatie in diverse werkgroepen van de Groenestraatkerk. Het tuinonderhoud van de kerk behoort tot een van haar taken. Ook in haar werk in de thuiszorg spreidt ze dezelfde energie en toewijding ten toon, met een grote betrokkenheid, ook buiten het reguliere werk.

Naast al deze activiteiten collecteert mevrouw Fennema jaarlijks voor het Reumafonds en ondersteunt zij het bestuur van St. In Paradisum en verzorgt in dat kader rondleidingen op monumentale begraafplaatsen.