GroenLinks en D66 vinden dat de verschillende watersportverenigingen die zich willen vestigen in de Spiegelwaal recht hebben op duidelijkheid van het college van B&W. Lisa Westerveld, raadslid namens GroenLinks: ‘De voltallige Nijmeegse gemeenteraad wil watersport in de Spiegelwaal. We moeten af van de onduidelijkheid en dit gewoon gaan regelen.’ D66-fractielid Toon van Gent is het daarmee eens: ‘Op 28 maart is de feestelijke opening van de Spiegelwaal. Watersportverenigingen als Roeivereniging De Waal en NSRV Phocas mogen dan het water op. Maar of ze ook na 28 maart het water op mogen is nog volstrekt onduidelijk.’  GroenLinks en D66 stellen samen vragen aan het college.

Stand van zaken

‘Om sneller en makkelijker aan de slag te gaan, stelde het college in december dat er alle ruimte zou zijn voor tijdelijke initiatieven’, aldus Westerveld. ‘RV De Waal heeft daarna niet stilgezeten en heeft plannen gemaakt. Helaas hebben ze sindsdien niets meer vernomen van het college en Rijkswaterstaat. GroenLinks en D66 willen weten: wat zijn de vorderingen sindsdien geweest? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat Rijkswaterstaat en het college op elkaar zitten te wachten. Dat hebben we nu al veel te lang gehad.’

Neem wensen watersportverenigingen serieus

Van Gent ving op dat het college inmiddels alternatieven voor de watersportverenigingen zou onderzoeken. ‘Zo wordt bijvoorbeeld het Bastion genoemd als tijdelijke locatie. Dat terwijl RV De Waal daar juist weer praktische bezwaren ziet. Het Bastion gaat verbouwd worden, de boten liggen daar dan in de weg en daarnaast is de afstand tot het water erg groot. Ik wil weten wat de stand van zaken is. Ik hoop in elk geval dat de stem van de uiteindelijke gebruikers, de watersportverenigingen, zwaar weegt. 28 maart komt nu wel erg dichtbij en het college moet nu duidelijkheid scheppen.’ Tijdens de politieke avond van woensdag 2 maart 2016 hebben GroenLinks en D66 hierover mondelinge vragen gesteld aan het college.