Na drie jaar graven en bouwen aan de dijkverlegging is het zover: Nijmegen heeft een rivierpark met een stadseiland in de Waal. Op 28 maart (Tweede Paasdag) kunnen Nijmegenaren en andere belangstellenden uitgebreid kennis maken met dit nieuwe hart van de stad. Het eiland Veur Lent, de Spiegelwaal en de kade Lentse Warande bieden die dag diverse activiteiten zoals rondleidingen, paaseieren zoeken, fitness en watersporten. Op een festivalmarkt onder de Waalbrug is informatie, vermaak en smaakvolle horeca te vinden. ’s Avonds zet een filmische watershow de Spiegelwaal vol in het licht.

Met deze ‘housewarming’ wordt het projectgebied van ‘Ruimte voor de Waal’ terug gegeven aan de inwoners van Nijmegen en Lent. Eind maart draagt aannemerscombinatie i-Lent het beheer van het gebied over aan de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het waterschap Rivierenland. Met het graven van een nevengeul voor de Waal en het verleggen van de dijk is een langgerekt eiland ontstaan tussen de oude Nijmeegse binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. Het nieuwe rivierpark biedt diverse mogelijkheden voor natuur en cultuur, recreatie en (water)sport. Op 28 maart is daarvan een voorproefje te beleven.

Van 12.00 tot 17.00 uur is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Onder de Verlengde Waalbrug biedt een festivalmarkt naast leuke attracties ook informatie over het project ‘Ruimte voor de Waal’ en over het dagprogramma. Er is ook een preview van andere evenementen op de Nijmeegse kalender van 2016, zoals de Giro d’Italia en de Honderdste Vierdaagse. De openingsdag wordt ’s avonds op de Spiegelwaal afgesloten met een spetterende show, speciaal geproduceerd voor Nijmegen door de beroemde Franse lichtkunstenaars van Les Orpailleurs de Lumière. Iedereen is van harte welkom het spektakel vanaf 20.30 uur op de Lentse kade te komen beleven.

Ruimte voor de Waal
Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier, dat als doel heeft het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen heeft zich sterk gemaakt om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dat heeft een uniek rivierpark met een eiland in de Waal opgeleverd. De inrichting daarvan vindt de komende jaren plaats. Er komt woningbouw op een deel van het eiland, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Ook zal komende tijd al ruimte worden gegeven aan tijdelijke initiatieven voor onder andere kunst en recreatie.

Wij zijn Nijmegen
De feestelijke opening van het rivierpark is de eerste van een reeks bijzondere evenementen, jubilea en andere hoogtepunten in het Nijmeegse kroonjaar 2016. Met als motto ‘Wij zijn Nijmegen’ zijn alle Nijmegenaren uitgenodigd om daaraan actief mee te doen. Verschillende activiteiten die de levendigheid en sociale binding in de stad tekenen, presenteren zich 28 maart op de festivalmarkt. Meer informatie op www.nijmegen.nl en www.wijzijnnijmegen.nl.