D66-raadsleden Kristie Lamers en Pieter van Megen lanceren vrijdagg een zevenpuntenplan om de Nijmeegse en Gelderse economie een boost te geven. De zeven voorstellen zijn snel te realiseren. Bij elkaar moeten ze het ondernemersklimaat in Nijmegen en de provincie verbeteren, voor meer banen in de regio zorgen en een betere samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid mogelijk maken.

Beter ondernemersklimaat

Nijmegen kent veel hoogopgeleide jongeren die in de stad en de regio na hun studie geen passende baan kunnen vinden. Noodgedwongen trekken ze uiteindelijk weg, vaak naar de Randstad. Van Megen: ‘Het gaat wat ver om dit een braindrain te noemen, maar niettemin zien we het te vaak gebeuren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn te weinig banen in onze regio en daarom moeten we alles op alles zetten voor meer banen en behoud van banen, voor zowel laag- als hoogopgeleide inwoners.’ Van Megen wil vooral inzetten op een beter ondernemersklimaat: ‘We willen bedrijven in onze stad hebben en houden. Niet alleen in de opstartfase, maar vooral ook wanneer ze uitgroeien tot zogenoemde scale-ups: succesvolle ondernemingen die voor regionale werkgelegenheid zorgen. Een gezond regionaal ondernemersklimaat is de noodzakelijke voedingsbodem voor succesvolle startups en scale-ups.’

Banen, banen, banen

De afgelopen maanden ging de fractie van D66 Nijmegen intensief in gesprek met partijen in de stad en op het stadhuis. Van Megen: ‘We hebben in deze gesprekken geconstateerd dat er al heel veel gebeurt in het Nijmeegse en de regio. Dat is hartstikke goed. Maar te vaak blijven initiatieven hangen in goede bedoelingen, te vaak wordt op meerdere plekken hetzelfde wiel uitgevonden. Dat is meer dan jammer, het is zorgwekkend. We hebben namelijk concrete resultaten nodig om de regio economisch beter te profileren en te versterken. Alleen hierdoor zorgen we voor een bloeiend economisch klimaat waarin succesvolle ondernemingen en de banen die zij met zich meebrengen voor onze omgeving behouden blijven. Lamers vult aan: ‘Vooral scale-ups zorgen namelijk voor banen. Niet alleen kennisintensieve banen in de dienstensector maar ook arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Beide zijn hartstikke nodig om iedereen in onze regio een kans op een passende baan te bieden.’

Rol van de overheid

De overheid, en zeker ook de lokale overheid, kan daarin een cruciale rol spelen: Lamers vindt dat het daarom in de gemeenteraad veel vaker over economie en het ondernemersklimaat moet gaan: ‘De lokale overheid is bijvoorbeeld gebaat bij de kennis die onderwijsinstellingen overbrengen en genereren. De kennisinstellingen maken op hun beurt van onze stad een bruisende en aantrekkelijke studentenstad. Het bedrijfsleven heeft profijt van een goed opgeleide bevolking en zorgt zelf weer voor werkgelegenheid. De inwoners hebben tot slot profijt van de banen waar ondernemers, kennisinstellingen en overheid voor zorgen. Er is dus sprake van een ecosysteem waaraan alle onderdelen een waardevolle bijdrage leveren.’

Zevenpuntenplan

D66 lanceert een zevenpuntenplan om het ondernemersklimaat te verbeteren en de mogelijkheden van startende ondernemers te verruimen. Van Megen: ‘Doel van alle zeven punten is om snel startende en bestaande ondernemers vooruit te helpen. Heldere aanspreekpunten, het leggen van slimme verbindingen en het maximaal faciliteren van ondernemers in onze stad lopen er als een rode draad doorheen.’ Binnenkort wordt het plan besproken worden in de Nijmeegse gemeenteraad.