Het college van Wijchen stelt de gemeenteraad voor in de gemeente 125 extra woningen te bouwen. Het plan bestaat uit twee onderdelen: het toevoegen van circa 50 permanente woningen én 75 semi-permanente woningen. Met name starters en sociale huurders zullen hier in eerste instantie profijt van hebben. Tegelijk wordt met deze maatregel ruimte gecreëerd voor huisvesting van statushouders. Zoals elke gemeente heeft ook Wijchen hierin een wettelijke taak.

Op dit moment staat de sociale huurmarkt in Wijchen (net als in veel andere gemeenten) onder druk en zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor doorstroming op de woningmarkt. De bouw van extra woningen zorgt ervoor dat de druk op de sociale huurmarkt niet toeneemt en dat de doorstroming in de gemeente een stevige impuls krijgt. Daarnaast kan Wijchen adequate huisvesting bieden aan statushouders vanuit de wettelijke taakstelling. De taakstelling voor Wijchen in 2016 bedraagt op dit moment 105 personen. De verwachting is dat de instroom ook de komende jaren nog hoog zal zijn.

Voor alle doelgroepen

De nieuwe woningen zijn beschikbaar voor alle doelgroepen, waardoor elders weer woningen vrijkomen. Om op korte termijn extra te kunnen bouwen biedt het nieuwbouwproject Huurlingsedam fase 2 een mogelijkheid tot het realiseren van meer sociale woningbouw. Mogelijke locaties voor semi-permanente woningen (woningen die maximaal 10 jaar mogen blijven staan) worden momenteel door de gemeente onderzocht. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de mogelijkheid tot kleinschalige initiatieven op verschillende locaties binnen Wijchen en de kernen. De nieuwe woningen zijn beschikbaar voor alle doelgroepen.

Insteek college in 2015

Met het mogelijk maken van extra huisvesting voor statushouders – de insteek van het college in september 2015 – kan dit uitgangspunt in praktijk worden gebracht. De insteek van het college bevatte – naast het huisvesten van extra statushouders – het aanbod van de gemeente aan het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) om een azc in Wijchen te mogen openen voor maximaal 350 asielzoekers. Het COA heeft tijdens eerdere contacten met de gemeente nog niet aangegeven van dit aanbod gebruik te willen maken.