Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft besloten gebruik te maken van het aanbod van de gemeente Beuningen om 300 vluchtelingen op te vangen. Dit betekent dat de komende maanden op het terrein Hoge Woerd ten zuiden van de kern Ewijk een asielzoekerscentrum (azc) wordt gebouwd. Het azc blijft maximaal 10 jaar staan.

Realisatie azc

Azc Hoge Woerd gaat bestaan uit 63 stacaravans met daarnaast 1200 m2 aan ondersteunde laagbouw voor bijvoorbeeld de receptie en verblijfsruimten. De opzet van het azc is sober maar doelmatig. De realisatie van het azc duurt minimaal 6 en maximaal 9 maanden. De verwachting is dat het azc tussen oktober en december 2016 af is en bewoond wordt. Het COA beheert de locatie zelf.

Bewoners azc

In een azc wonen zowel gezinnen als alleenreizenden van diverse nationaliteiten. Er worden mensen opgevangen die al even in Nederland zijn. Het zijn dus geen vluchtelingen die net aankomen maar mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een woning of mensen waarbij de procedure nog loopt. Ook kunnen er mensen bij zijn die geen verblijfsvergunning krijgen en terug moeten naar het land van herkomst. De verblijfstijden van de diverse groepen lopen daardoor nogal uiteen. Er wonen maximaal 300 mensen in het azc. De bewoners krijgen leefgeld van het COA waarmee ze zelf boodschappen doen. Ze koken in hun eigen stacaravan.

Gebied Hoge Woerd

Voor het azc is een terrein nodig van ongeveer 4 hectare. Dit terrein komt in het gebied ten noorden van de Goudwerf (bedrijventerrein Schoenaker) en ten zuiden van de Koningstraat. Bij eerdere nieuwbouwplannen werd dit terrein Hoge Woerd genoemd. De grond is in eigendom van de gemeente Beuningen en tijdelijk verpacht als landbouwgrond. Op www.beuningen.nl staat een concept inrichtingsschets van het gebied. Deze schets is nog niet definitief en kan dus nog worden gewijzigd.

Informeren inwoners en ondernemers gemeente

Omwonenden zijn dinsdag 15 maart per brief op de hoogte gesteld van de komst van het azc. Alle andere inwoners en ondernemers ontvangen woensdag 16 maart een brief met een uitgebreide toelichting. Op donderdagavond 17 maart zijn alle inwoners en ondernemers van de gemeente Beuningen welkom op een inloopbijeenkomst in MFA ’t Hart in Ewijk. Medewerkers van het COA, VluchtelingenWerk, Perspectief en de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Proces tot nu toe

De gemeente Beuningen heeft in september en oktober 2015 onderzocht of en in welke vorm zij kan bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Hiervoor heeft de gemeente mogelijke gebouwen en terreinen geïnventariseerd. Deze inventarisatie is besproken met het COA en met leden van de gemeenteraad. Binnen het gemeentebestuur is breed draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen. Op 20 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen besloten om het terrein Hoge Woerd aan te bieden aan het COA voor de opvang van maximaal 300 bewoners. Het gaat daarbij om de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) voor de duur van maximaal tien jaar.