In februari kapt de gemeente een groot aantal populieren in Winssen, Ewijk en Beuningen. Dit is nodig omdat deze bomen bij harde wind of storm veel takken verliezen en soms zelfs omvallen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, worden deze bomen dus gekapt en (deels) vervangen.

Bomen kappen

In Beuningen worden in de Reekstraat en Tempelstraat rond de 230 bomen gekapt. Zij maken plaats voor 158 populieren, iepen en knotwilgen. In Ewijk worden op de Steeg ten zuiden van A73 86 bomen gekapt. Daarna herplant de gemeente 44 populieren. In Winssen wordt op drie locaties gekapt: Koningstraat (vanaf Begijnenstraat tot Verlengde Geerstraat), Begijnenstraat en de Zellerstraat (oud en jong gedeelte). 195 bomen maken hier plaats voor 85 nieuwe knotwilgen en populieren. Wethouder Piet de Klein: “Het is niet langer verantwoord deze bomen overeind te houden. We zijn gelukkig wel in staat om er nieuwe bomen voor terug te planten. Kortom, er komt mooi fris groen terug.”

Vergunningen

Voor een groot aantal bomen is geen kapvergunning nodig. Voor de bomen bij de Tempelstraat is wel een kapvergunning nodig. Deze vergunning is aangevraagd.

Herplant van bomen

De huidige bomen staan nu op een plantafstand van 7 tot 10 meter. De nieuwe bomen komen op een onderlinge afstand van 15 meter te staan. Dat is beter voor de ondergrondse en bovengrondse groeiruimte. Zo krijgen ze minder snel dood hout, waardoor er minder takken naar beneden vallen.

Planning

Op 15 februari begint de kap van de bomen. Daarna start meteen de herplant. In de Tempelstraat wordt dit voorjaar alleen de westelijke zijde geherplant. Door aanpassingen aan sloten en duikers volgt het oostelijke deel pas in het najaar.

Bereikbaarheid

Omwonenden hebben een brief ontvangen met daarin meer informatie over de kap en herplant in hun straat. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. De aannemer maakt, indien nodig, een wegomleiding. En hij probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.