Om de continuïteit van zorg in Nijmegen te garanderen, moet Nijmegen de thuiszorgmedewerkers van het noodlijdende TSN indien nodig laten overnemen door Buurtzorg Nederland. Daarvoor pleit de SP, die hier woensdagavond vragen over stelt aan het stadsbestuur.

Cor van Norel, gemeenteraadslid namens de SP: “TSN, in Nijmegen verantwoordelijk voor de zorg van bijna 1000 mensen, staat op het punt van omvallen. De continuïteit van zorg in komt gevaar en er staan 100 banen op de tocht. Het stadsbestuur heeft eerder al aangegeven dat er bij een faillissement van TSN gezocht zal worden naar andere zorgaanbieders die de medewerkers en cliënten over kunnen nemen. Gelukkig staat er al een goede opvolger voor de deur: Buurtzorg Nederland. Buurtzorg is een alternatief voor de grootschalige, op winst gerichte thuiszorgorganisaties in Nederland. De mensen staan centraal, de zorg is kleinschalig en het draait niet allemaal om winst. Ook hanteert Buurtzorg Nederland fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers.”

Buurtzorg Nederland heeft een plan gepresenteerd om grote delen van TSN over te nemen. Van Norel wil weten of Nijmegen ook een aanbod heeft gekregen en zo ja, of het stadsbestuur van plan is erop in te gaan. “De chaos bij TSN leidt tot veel zorgen en onzekerheid bij medewerkers en cliënten. Een directe overname door Buurtzorg is een goede uitkomst, waarbij we ook nog eens met een fatsoenlijke zorginstelling zonder graaiers aan de top in zee gaan. Nijmegen moet dit wat ons betreft serieus overwegen.”