Met een groep particulieren een oud schoolgebouw van de gemeente kopen en dit zelf herontwikkelen tot wooncomplex. In Nijmegen kan het. Op vrijdag 5 februari ondertekenden wethouder Bert Velthuis en Stichting De Getijden de koopovereenkomst van het voormalige PRO-College.

De Getijden is een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).Een in Nederland vrij nieuwe vorm van woningbouwontwikkeling in het land, en uniek in Nijmegen. De toekomstige kopers ontwikkelen in groepsverband zelf het bouwplan om met maximale invloed hun woning te realiseren. De hoge karakteristieke lokalen, de gymzaal en de sfeervolle zolder van het oude schoolgebouw aan de Veldstraat worden herontwikkeld tot 9 appartementen en 3 grondgebonden woningen, variërend in grootte. Daarnaast komen er 6 nieuwe grondgebonden woningen en gemeenschappelijke ruimten en tuin. Alle woningen worden levensloopbestendig gebouwd.

Het bestaande pand, dat op de aandachtslijst cultureel erfgoed van de gemeente staat, blijft zo behouden. De school werd in 1927 gebouwd en kreeg de naam  Lourdesschool. Tot september 2015 is het pand in gebruik geweest als PRO-school De Zonnegaard. Stichting De Getijden heeft het voorlopig ontwerp bij de gemeente ingediend, zodat de benodigde procedure voor de bestemmingsplanwijziging van start kan gaan. Op 18 februari presenteert de stichting haar plannen aan de buurt en andere geïnteresseerden.

Wethouder Bert Velthuis: “Ik ben blij met dit soort initiatieven. Niet alleen omdat een karakteristiek gebouw met veel historie voor onze stad behouden blijft, maar ook omdat deze vorm van woningbouw past bij een nieuwe manier van denken over wonen en  bouwen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een hele directe manier van bouwen die de woonconsument centraal  stelt als afnemer, initiatiefnemer en producent van zijn eigen woning. Dat past bij een woningmarkt die roept om meer flexibele en soms ook onorthodoxe oplossingen.”