Bij het tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek van zorgondernemer Woonzorgnet blijken de bewoners de organisatie te belonen met het rapportcijfer 7.8. Woonzorgnet scoort op bijna alle ondervraagde punten hoger dan gelijksoortige regionale aanbieders van beschermd wonen. Ondanks de vele verplichte veranderingen vanuit de overheid en bezuinigingen is er zelfs sprake van een stijging ten opzichte van 2013. De door de bewoners uitgesproken waardering is voor Woonzorgnet een bevestiging dat hun vernieuwende aanpak wordt gewaardeerd en een stimulans om de ingezette weg verder voort te zetten. Het tweejaarlijkse onderzoek is sinds 1 januari 2016 niet meer verplicht, maar Woonzorgnet is voornemens het onderzoek jaarlijks te herhalen. Per 1 januari 2015 is GGZ-beschermd wonen overgegaan van het zorgkantoor naar de gemeenten, waardoor bij bewoners veel onrust en onduidelijkheid ontstond over wat er zou gebeuren. “In een jaar waarin zoveel veranderde is de hoge score een bevestiging van de juiste koers die Woonzorgnet vaart, de bewoners staan bij ons echt centraal” aldus de directeur van Woonzorgnet, Eric Kindt.

 

Gehoord voelen

Op verschillende punten zijn deelnemers gevraagd naar hun mening over tien kwaliteitsdimensies, waaronder de huisvesting, bereikbaarheid & deskundigheid van de begeleiders, informatieverstrekking, samenwerking en persoonlijke bejegening. Meest bijzonder is de hoge score op de vraag over ‘informed consent’ – ofwel: voelt de bewoner zich gehoord door de begeleider – waarop 92% van de ondervraagden ‘ja’ antwoordt. Eind vorig jaar werd afgesloten met een rapportcijfer van 7.8, een stijging van 0.2 punten ten opzichte van 2013. Op 9 van de 10 punten scoort Woonzorgnet hoger dan gelijksoortige aanbieders van beschermd wonen.

 

Onderzoek

De tweejaarlijks cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index beschermd wonen (GGZ) is uitgevoerd door onderzoeksbureau Triqs. Het onderzoek is in het laatste kwartaal van 2015 uitgezet onder 151 bewoners. “Een responspercentage van ruim 82% is voor ons de bevestiging dat de bewoners zich erg betrokken voelen bij het wel en wee van Woonzorgnet, 19% van de bewoners geeft ons zelfs een 10,” vertelt Kindt. “Het is een resultaat om trots op te zijn, maar dat betekent niet dat we nu stil zullen gaan genieten. Ook voor de komende jaren liggen er nog voldoende uitdagingen en zullen we de lat weer hoger leggen. Geheel tegen de tendens van versobering en bezuinigingen in de GGZ sector, willen wij van goede naar excellente zorg!”