Afgelopen weekend viel bij 75.000 huishoudens een brief van de gemeente in de bus. Hierin attendeert de gemeente haar inwoners op het bestaan van de Berichtenbox, een mogelijkheid om post van de gemeente voortaan digitaal te ontvangen. In het belang van haar inwoners en om zo efficiënt mogelijk te werken, maakt de gemeente Nijmegen steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden.

De Berichtenbox is hier een goed voorbeeld van. Nijmegenaren die zich hierbij aansluiten, krijgen voortaan gemeentelijke rekeningen, zoals bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, digitaal. De juridische status is gelijk aan die van ‘normale’ post. Wie zijn of haar emailadres achterlaat, krijgt een melding dat er een nieuw bericht in de Berichtenbox staat.

Vrijwillig

De Berichtenbox levert efficiëntere communicatie met Nijmegenaren op en werkt kostenbesparend. De gemeente is hiermee vorig jaar van start gegaan. Inmiddels is al zo’n 20% van de Nijmegenaren aangesloten. Het al dan niet aanmelden is geheel vrijwillig. Wie liever mededelingen en aanslagen van de gemeente per fysieke post ontvangt, hoeft niets te doen. Wie wel wil meedoen en zich voor 5 februari aanmeldt, ontvangt de gemeentelijke aanslagen voor 2016 al digitaal.