D66 is tegen het blokkeren van nieuwe studentenkamers in Nijmegen. Het college van B&W stelt voor dat extra regels de ‘aanwezige cultuurhistorische waarden’ moeten beschermen bij het vestigen van studentenkamers. D66-fractievolger Puck Sanders: ‘Dit soort regels doet meer kwaad dan goed. Nijmegen is een kennisstad en profiteert volop van alle studenten die hier wonen.

Als de kamernood in de toekomst toeneemt, moet het nog steeds mogelijk zijn extra studenten te huisvesten in onze stad. Het college maakt generieke regels voor incidentele overlast. D66 zegt: incidentele overlast moet je gericht aanpakken. Deze extra regels helpen daarbij niet.’ D66 doet aanstaande woensdag in het debat over de Woonvisie een voorstel om de voorgenomen regels te schrappen.

Zuinig op kameraanbod

‘Nijmegen is een studentenstad’, aldus Sanders. ‘70% van het kameraanbod is particulier eigendom. Daar moeten we zuinig op zijn. Extra regels zorgen ervoor dat het moeilijker is voor studenten om op kamers te gaan in Nijmegen. Dat moeten we voorkomen.’

Extra afvalbakken en fietsenstallingen

Sanders heeft wel en alternatief voor de extra regels van het college: ‘Veel ergernis komt door vuilniszakken in de tuin of een hoop fietsen op de stoep. Laten we dáár dan iets aan doen. Ik denk dan aan extra fietsparkeerplekken of extra afvalbakken in straten waar veel studenten wonen. Zo dringen we overlast terug, houden we ons straatbeeld schoon en blijven we in Nijmegen gastvrij voor studenten.’

Meer regels, meer leegstand

‘De extra regels hebben niet alleen gevolg voor de vestiging van studenten in onze stad’, vertelt Sanders. ‘We moeten ook waken voor leegstand in de panden aan de rand van het centrum. Die panden en herenhuizen zijn vaak duur. Het blokkeren van kamerbewoning werkt leegstand in die panden in de hand. Laten we hopen dat het college die feiten onderkent en beseft dat extra regels meer kwaad dan goed doen.’