Vanaf maart krijgen de Bloemerstraat en de Smetiusstraat een nieuw uiterlijk. Het is het voorlopige sluitstuk van het mooi en aantrekkelijk maken van de binnenstad. De openbare ruimte krijgt meer groen, er komen minder parkeerplekken en de straten worden 30km zone. De afgelopen jaren zijn de overige ringstraten al aangepakt. Met het verbeteren van de uitstraling van de Bloemerstraat en de Smetiusstraat wil de gemeente een aantrekkelijke looproute Centraal Station-Plein 1944 creëren.

Nu al zie je dat bezoekers van de stad steeds meer deze route gebruiken.  Door een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijker verblijfs- en vestigingsklimaat komen horeca, detailhandel en dienstverlening beter tot hun recht en zal leegstand afnemen, is de verwachting. De straten krijgen een vergelijkbare uitstraling als de andere ringstraten. Het centrum als geheel is dé plek waar bewoners en andere bezoekers naar toegaan om te winkelen, werken, wonen en ontspannen.

De Smetiusstraat en de Bloemerstraat worden 30 km zone. Hiervoor wordt de rijbaan versmald en komen er bredere trottoirs. Bij de entree vanaf het Quackplein komt een ‘mat’ met een ribbelig oppervlak om het binnenrijden van een 30 km zone extra te benadrukken. De straat houdt zijn bussen en blijft voor het overige verkeer eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers. Aan de westkant van de straten, de kant van het Kolpinghuis, vervallen de parkeerplaatsen.

Er komt veel meer groen in de straat. Zo worden onder andere de huidige 13 bomen vervangen door 22 hemelbomen (Ailanthus altissima). Aan de westzijde worden ook een aantal plantvakken gemaakt die, indien gewenst, door bewoners onderhouden kunnen worden. Het is de bedoeling dat de terrassen langs de rijbaan komen te liggen zodat er een goede doorloop voor het publiek ontstaat.

Het ontwerp is in samenspraak met belanghebbenden gemaakt, met ondernemers, bewoners en pandeigenaren en wordt nu aanbesteed. Als de aanbesteding goed verloopt staat de start van de bestratingswerkzaamheden gepland voor eind maart, begin april. Liander zal tegelijk de gasleiding vernieuwen. Het werk gaat ongeveer drie maanden duren en is voor de Vierdaagse klaar. Het rooien van de bomen zal al in februari gebeuren. Tijdens de geplande uitvoeringperiode valt ook de doortocht van de Giro d’Italia. Daar wordt rekening mee gehouden. Vlak voor de start van de  uitvoering organiseert de gemeente nog een informatiebijeenkomst met toelichting op het plan en de uitvoering.

Het heeft lang geduurd totdat de twee straten aangepakt gaan worden. Dit komt met name door plannen met het openbaar vervoer en herontwikkeling van Plein 1944. In 2012 is wel al een eerste slag geslagen: de trottoirs zijn beklinkerd, de verlichting is aangepast en er is vernieuwd straatmeubilair geplaatst. In totaal is er € 750.000 beschikbaar om de straten aantrekkelijk te maken.