De gemeente Nijmegen en Dar starten het nieuwe jaar met een nieuwe, meerjarige aanpak van zwerfafval. Onder het motto ‘Nijmegen schoon, heel gewoon’ willen gemeente en Dar samen met inwoners op een positieve manier aan een schone omgeving en bijbehorend gedrag werken.

Als eerste worden de meest vervuilende containerlocaties aangepakt. Nijmegen telt ruim 100 locaties die snel vervuilen, en waar vaker dan gemiddeld (soms zelfs meerdere keren per dag) moet schoonmaken of opruimen. Met name rondom inzamelcontainers voor glas, textiel en plastic laten mensen veel afval achter wat er niet hoort. Dat geeft rommel, ongedierte, stank en overlast en onnodige kosten voor opruimen. En het gedrag van mensen daarin verandert helaas ook niet zomaar.

Een projectteam van gemeente, Dar en externe adviseurs gaat daarom binnenkort op een deel van deze ‘afval-hotspots’ (verschillende) maatregelen treffen. En vervolgens wordt onderzocht bij welke maatregelen het gedrag van mensen positief verandert. Deze maatregelen zijn divers van aard en worden binnenkort uitgevoerd.

De komende tijd werken Dar en gemeente aan een campagnebeeldmerk en een plan van aanpak voor ‘Nijmegen schoon, heel gewoon’. De campagne gaat uit van een positieve aanpak. Daarbij willen Dar en gemeente in gesprek met de bewoners over omgaan met afval, voorlichten waar nodig en goede initiatieven en oplossingen ondersteunen. Alleen waar resultaten uitblijven en het niet anders kan, wordt handhaving als laatste middel ingezet. Een onderdeel van de campagne wordt in ieder geval de aanpak van het zwerfvuil op de Waalstrandjes in het zomerseizoen.