De gemeente Wijchen vindt het belangrijk dat het stationsgebied schoon, overzichtelijk en goed toegankelijk is en blijft. Dagelijks maken grote aantallen reizigers gebruik van het station, waaronder ook mindervaliden. Fietsen die buiten de rekken staan, kunnen de doorgang belemmeren. Dit geeft overlast en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Nood- en hulpdiensten moeten in geval van calamiteiten de ruimte hebben om hun werk te doen.

Verkeerd gestalde fietsen

De gemeente Wijchen heeft het stationsgebied op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen als een gebied waar een fiets in een rek gestald moet zijn. Bromfietsen moeten op de voor hen bestemde plek staan. Na de herinrichting van het stationsgebied zien we dat veel fietsen niet in de rekken geplaatst zijn. Deze fietsen vormen een bron van ergernis en overlast voor veel inwoners. In 2016 treden wij strenger op tegen verkeerd gestalde fietsen bij het station en halen wij deze na een waarschuwing weg.

Weghalen weesfietsen

In de fietsenrekken staan veel fietsen die al lang niet gebruikt zijn. In veel gevallen zijn de fietsen waarschijnlijk achtergelaten door de eigenaar. Wij noemen dit weesfietsen. Deze achtergelaten fietsen nemen ruimte in voor fietsen die wel regelmatig gebruikt worden. Als wij denken dat het om een weesfiets gaat, halen wij ook deze na een waarschuwing weg.