N.E.C. en de gemeente Nijmegen zijn afgelopen tijd intensief in gesprek geweest over het Goffertstadion en een mogelijke stadionverkoop van de gemeente Nijmegen aan N.E.C. Dinsdag is bekend geworden dat er geen akkoord is bereikt over de verkoop. N.E.C. is tevreden over het onderhandelingsproces maar teleurgesteld over de uitkomst van de onderhandeling waarin geen overeenstemming is bereikt over het definitief terug kopen van het Goffertstadion.

Bart van Ingen, algemeen directeur van N.E.C: “Sinds 2009 zijn er gesprekken gevoerd, in verschillende samenstellingen, om een oplossing te vinden voor de koop en de renovatie van het Goffertstadion. We zijn daar gezamenlijk helaas niet in geslaagd en dat heeft directe gevolgen voor onze club. We hebben in eerdere stadia al bij de gemeente Nijmegen aangegeven dat de duur en de inhoud van de huurovereenkomst zoals gesloten in 2003 met een looptijd tot 2043, niet toekomstbestendig en houdbaar zijn. Dat geldt ook voor het (investeren in) groot onderhoud, wat voor rekening van de club is. We zullen de uitkomst van de onderhandelingen nu eerst intern moeten evalueren om de verdere koers te bepalen.”