De gemeente Nijmegen trekt in 2016 1,8 miljoen uit voor nieuwe fietsprojecten. Het gaat dan onder meer om uitbreiding van regionale snelfietsroutes, de aanleg van betere fietsroutes naar Lindenholt en Dukenbrug en het fietsvriendelijk maken van drempels en  verkeerslichten. Tussen 2016 en 2018 wil de gemeente 5 miljoen extra investeren om fietsen in Nijmegen nog aantrekkelijker te maken.

In 2016 gaat de gemeente in de hele stad aan de slag met fietsvriendelijke maatregelen. Zo wordt het laatste deel van het snelfietspad Nijmegen-Beuningen afgerond, starten de plannen voor de snelfietsroutes Dukenburg  en binnenstad. Ook komen er fietsstraten bij Kinderdorp Neerbosch, de Tollenstraat en de Griftdijk-Zuid. Bij de kruisingen Heijendaalsweg-Kapittelweg, Campusbaan-St. Annastraat, St. Annastraat-Groenestraat en Graafseweg-Willemsweg krijgen de stoplichten een fietsvriendelijkere afstelling.  Daarnaast is er veel aandacht voor het verwijderen van overbodige obstakels zoals paaltjes. Dat staat in de ‘programmering fiets 2016-2018’. Hierin staan de fietsprojecten en -initiatieven die vanaf 2016 prioriteit krijgen. Dat betekent dat ze volgend jaar worden uitgevoerd, opstarten  of worden onderzocht op haalbaarheid. Het fietsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast als dat nodig is.

Wethouder Harriët Tiemens: “We willen Nijmegen zo aantrekkelijk mogelijk maken voor fietsers. De laatste jaren zien we dat steeds meer mensen de fiets pakken. Zo is het fietsen naar de binnenstad met bijna 20 procent toegenomen. Dat is goed voor de verkeers- en parkeerdruk in de stad, maar ook voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van Nijmegenaren.” De ‘programmering fiets 2016-2018’ is te vinden op www.nijmegen.nl.