Negen inwoners van de gemeente Wijchen hebben op dinsdag 15 december het Bewijs van Nederlanderschap ontvangen. Zij kregen het document uit handen van burgemeester Hans Verheijen. De uitreiking vond plaats in de Trouwzaal van het kasteel van Wijchen op de landelijke Nationale Naturalisatiedag.

De “nieuwe” Wijchense Nederlanders kwamen deze keer uit Somalië, Iran, China, Hongarije, Brazilië, Irak en Syrië. Burgemeester Verheijen stelde in zijn toespraak onder meer dat hij zowel van de nieuwe Nederlanders als van de autochtone Nederlanders verwachtte dat er sprake is van wederzijds respect. Ook ging hij kort in op de vluchtelingenkwestie. “Ik vind dat mensen in nood die vluchten voor oorlog, terrorisme en dictatuur altijd welkom horen te zijn in ons land. Zonder daar eerst allerlei meningen over te hebben” Verder stelde hij: “U heeft door te integreren in onze samenleving laten zien dat u als nieuwe Nederlanders actief wilt deelnemen aan onze samenleving. Daarvoor wil ik u bedanken.”

Verklaring

Om het Bewijs van Nederlanderschap te mogen ontvangen, dienden de betrokkenen eerst de zogeheten Verklaring van verbondenheid af te leggen. Zeven van de negen Wijchense inwoners deden dat al eerder dit jaar. Twee mensen legden deze verklaring afgelopen dinsdag tijdens de bijeenkomst in het kasteel af.

Cadeautjes

Naast het Bewijs van Nederlanderschap kregen de aanwezigen ook een paar cadeautjes uit handen van de burgemeester. De betrokken kinderen kregen de spellen “Ganzenbord” en “Ik Hou van Holland”. Verder was er voor iedereen een mand met typisch Gelderse streekproducten.