De media stort dagelijks een stortvloed aan informatie over ons heen. Daarnaast ontwikkelen nieuwe media zich razendsnel en krijgen we steeds meer het gevoel dat we ‘achter’ raken. De maatschappelijke consequenties die de snelle ontwikkelingen met zich meebrengen, kunnen we al helemaal niet overzien. We hebben geen vat meer op de (digitale) wereld om ons heen. Hoe kunnen we hier wegwijs uit worden en hoe kunnen we de informatie op de juiste waarden schatten?

Naast achtergronden en de ontwikkeling van verschillende mediavormen bekijken we hoe we de gigantische informatiestroom kunnen indelen en selecteren op de voor ons geschikte en gewilde informatie. We leren de voetangels herkennen. Tenslotte gaan we na wat deze nieuwe media met ons als consument doen en realiseren we ons dat we in steeds verdergaande mate producent van nieuws zijn? Deze cursus geeft een overzicht van diverse hedendaagse media. Ook vormen deze colleges een leidraad voor de manier waarop we met deze media om kunnen gaan.

Opzet

  • Inleiding en ontwikkeling en geschiedenis van televisie, internet, sociale media, Google en Youtube.
  • Grensverleggende mediavormen, objectiviteit (beeldmanipulatie), reproductie of reconstructie, verleggen van grenzen in privacy, inbreuk in persoonlijke sfeer.
  • Enkele casussen: de invloed van de aanslagen van 11 september 2001 op de media en het probleem van media in de Europese Unie.
  • Een nieuwe manier van communiceren: de moderne aanpak. Media kritisch belicht: wat zeggen ze nu eigenlijk en waarom wordt dat zo gezegd? (interview analyse).
  • De kunst van het kijken: is de bron betrouwbaar? Wat lees je tussen de regels, wat is de boodschap? (Analyse van beeldmateriaal). Bestaat objectiviteit en hoe subjectief zijn nieuws en actualiteiten?
  • Praktische les waarin we aan de hand van eerder besproken elementen beeldmateriaal analyseren en op waarde schatten.

Docent Drs. Constant Hoogenbosch studeerde cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn eigen mediabedrijf, Movie Machine, werkt hij samen met filmhuizen, culturele centra, bedrijven en onderwijsinstellingen waar hij doceert over uiteenlopende onderwerpen uit de film- en mediawereld. Hoogenbosch is tevens werkzaam als docent mediatheorie en docent journalistiek aan het Rijn IJssel college in Arnhem, verbonden aan de Hoge School in Breda  en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (Eye) in Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden op deze link.