Voor belangstellenden organiseert Stichting Gast een informatieavond over de Gierzwaluw. Deze vindt plaats op donderdag 17 december en begint om 19.30 uur in de Klinker aan de Van Broeckhuysenstraat. Jochum Kuhnen vertelt dan het fascinerende verhaal van deze bijzondere vogel.

De Gierzwaluw heeft het moeilijk in Nijmegen. Door isolatie van huizen en gebouwen kan deze stadsvogel geen nestgelegenheid te vinden. Daarom timmeren vluchtelingen van Stichting Gast 100 nestkasten. Ook de gemeente Nijmegen, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en het Hobbycentrum De Nonnendaal doen mee met dit project.

Belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 17 december. Wel graag even aanmelden bij Stichting Gast via 024 329 42 50 of via info@stichtinggast.nl. Stichting Gast is open op maandag, woensdag en donderdag.