De Kledingbank Nijmegen heeft de afgelopen maanden enorme hoeveelheden kleding gekregen voor vluchtelingen in Heumensoord. Ook gaven bedrijven en inwoners van Nijmegen massaal gulle giften. Wilt u ook een actie opzetten voor geldinzameling? De Kledingbank kan het geld goed gebruiken.

De afgelopen maanden haalden inwoners uit Nijmegen en omgeving veel geld op. Zo doneerden verschillende Rotaryclubs, kwamen opbrengsten van collectes binnen en stortten ook particulieren op de rekening van de kledingbank.

Besteding van het geld

Van de donaties die de Kledingbank ontving worden de kledingpakketten voor de vluchtelingen aangevuld met ondergoed en sokken. Dit wordt altijd nieuw gekocht. De Kledingbank heeft alle vluchtelingen nu van een compleet pakket kunnen voorzien. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om iedere tijdelijke bewoner van Heumensoord een tweede pakket uit te reiken. Daarvoor is echter extra geld nodig.

4 euro per pakket

Om elk kledingpakket van een set nieuw ondergoed te voorzien is € 4,- per pakket nodig. We hebben nog 4000 pakketten nodig. Zo kunnen alle huidige bewoners een tweede pakket krijgen en ontvangen de 2500 nieuwe bewoners ook een volledig pakket. Daarvoor is € 16.000,- nodig. De teller staat nu op € 4.500,-. We hebben dus nog € 11.500,- te gaan.

Eigen acties

Hebt u zelf een goed idee om geld in te zamelen voor de vluchtelingen van Heumensoord? Wilt uw school bijvoorbeeld een sponsorloop organiseren? Of uw kerk collecteren? Wellicht wil uw bedrijf een deel van het eindejaarscadeau doneren? De Kledingbank kan de giften dus goed gebruiken. U kunt uw gift overmaken op NL05 RABO 0173 9045 72, t.n.v. St. Kledingbank Nijmegen e.o.

Contact

Iedereen die iets wil ondernemen en daarover even wil overleggen kan contact opnemen met de kledingbank per mail kledingbankhal6@gmail.com. Op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur: Tarweweg 1 / hal 6 Nijmegen (achter de Fordgarage).