Wat zie je van de Nijmeegse geschiedenis in de stad? En wat mis je, of wil je meer zien? Met deze vragen wil de gemeente weten wat Nijmegenaren vinden van de zichtbaarheid en beleving van de Nijmeegse geschiedenis. Daarnaast nodigt de gemeente iedereen uit om met een goed initiatief te komen om de Nijmeegse geschiedenis te laten leven. Goede ideeën kunnen tot 3000 euro ondersteuning krijgen.

Met de uitvoering van een enquête wil de gemeente weten aan welke historische projecten behoefte is. Nijmegenaren kunnen hun mening geven over het erfgoedaanbod in de stad en de kansen voor mogelijke erfgoedprojecten in de toekomst. Onder de deelnemers aan de enquête wordt een bijzondere prijs verloot. De winnaar mag zelf een rondleiding samenstellen in het archeologisch depot voor een groep van maximaal 10 personen. Deelname aan de enquête kan via www.nijmegen.nl.

Uitvoering eigen historisch project

Een ander initiatief is dat de gemeente ideeën en projecten van particulieren wil ondersteunen die te maken hebben met het zichtbaar en beleefbaar maken van het Nijmeegs erfgoed. De gemeente biedt de mogelijkheid om bijdragen aan te vragen tot € 3000,- voor erfgoedprojecten in de stad. Eerdere projecten die ondersteund zijn door de gemeente zijn bijvoorbeeld de Canon van Dukenburg (website),  een project dat de brandhaarden van Nijmegen in WO2 laat zien, de Sunset March en de tentoonstelling Steengoed over de steenfabrieken in de omgeving.

In 2016 is €12.000,- beschikbaar.  Tot en met 15 januari 2016 kunnen de eerste plannen worden ingediend. Het gaat om plannen die in 2016 worden uitgevoerd. Eind januari 2016 wordt bekend gemaakt welk(e) initiatief/ven op een bijdrage kunnen rekenen. Meer informatie over indienen en voorwaarden staat op www2.nijmegen.nl.

De gemeente Nijmegen beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de randvoorwaarden. Voor de eerste selectie van plannen zorgt een  jury. Deze bestaat uit deskundigen en betrokkenen bij de cultuurhistorie van Nijmegen en  zal samen met de gemeente de projecten beoordelen.  Voorzitter van de jury is prof. Dr. Dolly Verhoeven, die de bijzondere leeropdracht Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit vervult.