De gemeente Nijmegen legt definitief geen ouderbijdrage meer op voor jeugdhulp. Ouders die in 2015 wel een ouderbijdrage hebben betaald aan het CAK, krijgen dit bedrag van het CAK teruggestort. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat er geen financiële drempels zijn voor noodzakelijke hulp voor kinderen en jongeren.

Onlangs maakte de staatssecretaris bekend dat de ouderbijdrage vervalt in 2016. Daarom is door de gemeente Nijmegen besloten om de ouderbijdrage ook voor 2015 te schrappen.