De fietspaden op en rondom het Keizer Traianusplein gaan in 2016 op de schop. Concreet gaat het om de fietspaden van het Traianusplein, de Sint Jorisstraat en de Mr. Franckenstraat. De paden worden aangepast, zodat het Rijn-Waalpad (snelle fietsroute) tussen Arnhem en Nijmegen vanaf de Waalbrug straks doorloopt tot aan de universiteitscampus Heijendaal.

Het gaat vooral om het asfalteren en verbreden van de fietspaden. Ze krijgen de herkenbare rode kleur van een snelfietspad. De aanpassing van de fietspaden wordt op een aantal plekken gecombineerd met (onderhouds)werkzaamheden aan het riool en de berging van regenwater. Tegelijkertijd wordt op een aantal plekken archeologisch onderzoek gedaan. Bekend is bijvoorbeeld dat er nabij het Hunnerpark een Romeins grafveld ligt, maar de verwachting is ook dat er sporen zijn uit de Middeleeuwen en Merovingische en Karolingische tijd.

Het fiets- en autoverkeer zal tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervinden. Deze vinden in de meest rustige perioden van het jaar plaats, buiten alle evenementen om. Daar waar het kan worden ze gecombineerd, zodat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Per fase worden bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd voor (informatie)bijeenkomsten. De eerste fase start half januari. Dan wordt de riolering in een deel van de parallelweg langs de Canisiussingel vervangen en vindt er archeologisch onderzoek plaats.

De doortrekking van de snelfietsroute is belangrijk, omdat de verwachting is dat het fietsverkeer hoe dan ook zal toenemen. Bovendien zal een betrouwbare, snelle verbinding meer mensen verleiden om met de fiets te komen. Dat is goed voor de doorstroming van het verkeer en voor het milieu. Door de aanpassingen ontstaat er ook een betere fietsverbinding vanuit Nijmegen oost naar de binnenstad via de Mr. Franckenstraat en de Sint Jorisstraat. Dit project is de eerste fase van de fietsroute door het centrum en oostzijde van de stad. De andere fases zullen later volgen. Op dit moment wordt verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke route.Meer informatie op www.nijmegen.nl