De raadsfracties van D66 en Liberaal Nijmegen vinden het nieuwe reclamebeleid dat het college van B&W voorstelt onwenselijk en onuitvoerbaar. ‘Het is betuttelend en het zorgt voor een enorme berg extra regels voor ondernemers en verenigingen’, aldus Pieter van Megen (D66). ‘Het plan van het college zit vol met subjectieve, niet handhaafbare en volstrekt overbodige regels’, vindt ook Paul Eigenhuijsen (LN). De beide fracties willen dat het college terug naar de tekentafel gaat en met een beter plan terugkeert naar de gemeenteraad.

Sponsorinkomsten verenigingen

Van Megen (D66): ‘Sportverenigingen mogen straks geen reclame meer richten op de openbare weg. Als dit plan van het college wordt ingevoerd dan moet je straks al een vergunning hebben voor een spandoek op het buurtfeest waar kinderen koekjes verkopen voor vluchtelingen in Heumensoord.’ Van Megen voorziet grote problemen voor verenigingen: ‘Orion en Trekvogels kunnen straks geen sponsorgeld ophalen omdat ze geen reclamebord rondom hun velden mogen zetten die zichtbaar zijn vanuit de huizen van omwonenden. Terwijl dit voor een club als Union 1,5 kilometer verderop geen probleem is, omdat zij toevallig in Malden zitten. Dit is wat ons betreft doorgeschoten regeldruk die zijn doel voorbij streeft. Wij vragen ons dan ook af of de wethouder wel heeft nagedacht over de consequenties.’

Overgangsperiode van slechts twee weken

Ook Eigenhuijsen voorziet grote problemen: ‘Veel ondernemers moeten hun reclame-uitingen straks aanpassen als dit nieuwe beleid wordt vastgesteld. Het college heeft aangeboden hen te begeleiden naar de nieuwe situatie. Dat klinkt leuk, maar ze hebben daarvoor tot 1 januari 2016! Dat is dus precies twee weken, voor veel ondernemers in de drukke Kerstperiode. Het college laat weer eens zien niets van ondernemen te begrijpen.’ Eigenhuijsen ziet grote willekeur in het voorstel van het college: ‘Er wordt letterlijk gesteld dat ze verrommeling willen voorkomen en dat reclame zich naar de architectuur van de gevel moet voegen. Dat werkt volstrekte willekeur in de hand. De ondernemer weet niet waar hij aan toe is en wordt met een kluitje in het riet gestuurd.’

Meer vertrouwen, minder regels

D66 en Liberaal Nijmegen willen dat het college het voorstel intrekt en met een nieuw voorstel komt. Dat nieuwe voorstel zal minder betutteling, minder willekeur en minder regeldruk met zich mee moeten brengen. ‘Met het huidige voorstel brengt het college ondernemers, verenigingen en veel inwoners ernstig in het nauw. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is hoog tijd om die extra regels in te ruilen voor wat meer vertrouwen in Nijmegenaren’, besluiten Eigenhuijsen en Van Megen. Er wordt aanstaande woensdag door de gemeenteraad over het voorstel gesproken.